Jei Jūs esate nepatenkinti kontrolieriaus elgesiu

   Transporto priemonės valdytojas skundą dėl kontrolieriaus nemandagaus, netinkamo elgesio gali įrašyti organizacijos “Pastabų ir pasiūlymų” knygoje, esančioje kiekvienoje techninės apžiūros stotyje. Tai pat šioje knygoje galite įrašyti savo pageidavimą arba pasiūlymą. Skundą dėl netinkamo kontrolieriaus elgesio taip pat galite atsiųsti registruotu laišku, arba elektroniniu paštu : kaunas@vta.lt . Skundai, kuriems nereikia ypatingo tyrimo išnagrinėjami per 7 kalendorines dienas ir pateikiamas atsakymas tokia forma, kokia gautas skundas, arba skunde pageidaujama forma. Įmonėje nagrinėjami tik tie skundai, kuriuos patikrinus nustatoma, kad jie susiję su kontrolieriaus elgesiu, aptarnavimo kultūra, ir yra pagrįsti. Nepagrįsti skundai įmonėje nenagrinėjami.