Mokestis už registruotas krovinines transporto priemones

Svarbu:

Mokėdami šį mokestį mokėjimo dokumente būtinai nurodykite transporto priemonės valstybinį numerį. Mokesčio dokumentas, kuriame valstybinis numeris įrašytas ranka jau po atlikto mokėjimo, nepriimamas. Ketinamoms registruoti transporto priemonėms techninė apžiūra atliekama nesumokėjus šio mokesčio. Mokestis mokamas po transporto priemonės registracijos

 

 

 

MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTAS KROVININES TRANSPORTO PRIEMONES DYDŽIŲ IR ŠIO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Transporto priemonių valdytojai kasmet į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) surenkamąsias sąskaitas „Transporto priemonių mokestis“ Kelių priežiūros ir plėtros programai (toliau – Programa) finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus patvirtintą įmokos kodą moka šį mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones:

 

Eil. Nr.

Transporto priemonės tipas

Mokesčio dydis (eurais)

 

I. N2/N3 KATEGORIJŲ KROVININĖS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS, o4 klasės PRIEKABOS IR PUSPRIEKABĖS

 

1.

Nuo 12 (įskaitytinai) iki 13 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

86

2.

Nuo 12 (įskaitytinai) iki 13 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

127

3.

Nuo 13 (įskaitytinai) iki 14 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

92

4.

Nuo 13 (įskaitytinai) iki 14 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

133

5.

Nuo 14 (įskaitytinai) iki 15 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

98

6.

Nuo 14 (įskaitytinai) iki 15 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

139

7.

Nuo 15 (įskaitytinai) iki 16 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

127

8.

Nuo 15 (įskaitytinai) iki 16 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

286

9.

Nuo 16 (įskaitytinai) iki 17 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

133

10.

Nuo 16 (įskaitytinai) iki 17 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

292

11.

Nuo 17 (įskaitytinai) iki 18 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

139

12.

Nuo 17 (įskaitytinai) iki 18 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

298

13.

Nuo 18 (įskaitytinai) iki 19 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

144

14.

Nuo 18 (įskaitytinai) iki 19 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

304

15.

Nuo 19 (įskaitytinai) iki 20 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

150

16.

Nuo 19 (įskaitytinai) iki 20 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

309

17.

Nuo 20 tonų (įskaitytinai) iki 21 tonos didžiausiosios leidžiamosios masės*

156

18.

Nuo 20 tonų (įskaitytinai) iki 21 tonos didžiausiosios leidžiamosios masės**

315

19.

Nuo 21 tonos (įskaitytinai) iki 22 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

162

20.

Nuo 21 tonos (įskaitytinai) iki 22 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

321

21.

Nuo 22 (įskaitytinai) iki 23 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

167

22.

Nuo 22 (įskaitytinai) iki 23 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

327

23.

Nuo 23 (įskaitytinai) iki 24 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

237

24.

Nuo 23 (įskaitytinai) iki 24 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

376

25.

Nuo 24 (įskaitytinai) iki 25 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

243

26.

Nuo 24 (įskaitytinai) iki 25 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

382

27.

Nuo 25 (įskaitytinai) iki 26 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

249

28.

Nuo 25 (įskaitytinai) iki 26 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

388

29.

Nuo 26 (įskaitytinai) iki 27 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

254

30.

Nuo 26 (įskaitytinai) iki 27 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

393

31.

Nuo 27 (įskaitytinai) iki 28 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

260

32.

Nuo 27 (įskaitytinai) iki 28 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

399

33.

Nuo 28 (įskaitytinai) iki 29 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

266

34.

Nuo 28 (įskaitytinai) iki 29 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

405

35.

Nuo 29 (įskaitytinai) iki 30 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

376

36.

Nuo 29 (įskaitytinai) iki 30 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

558

37.

Nuo 30 tonų (įskaitytinai) iki 31 tonos didžiausiosios leidžiamosios masės*

382

38.

Nuo 30 tonų (įskaitytinai) iki 31 tonos didžiausiosios leidžiamosios masės**

564

39.

Nuo 31 tonos (įskaitytinai) iki 32 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

388

40.

Nuo 31 tonos (įskaitytinai) iki 32 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

570

41.

Nuo 32 (įskaitytinai) iki 33 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

393

42.

Nuo 32 (įskaitytinai) iki 33 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

576

43.

Nuo 33 (įskaitytinai) iki 34 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

535

44.

Nuo 33 (įskaitytinai) iki 34 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

735

45.

Nuo 34 (įskaitytinai) iki 35 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

541

46.

Nuo 34 (įskaitytinai) iki 35 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

741

47.

Nuo 35 (įskaitytinai) iki 36 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

547

48.

Nuo 35 (įskaitytinai) iki 36 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

747

49.

Nuo 36 (įskaitytinai) iki 37 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

553

50.

Nuo 36 (įskaitytinai) iki 37 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

753

51.

Nuo 37 (įskaitytinai) iki 38 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

558

52.

Nuo 37 (įskaitytinai) iki 38 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

758

53.

Nuo 38 (įskaitytinai) iki 39 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

564

54.

Nuo 38 (įskaitytinai) iki 39 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

764

55.

Nuo 39 (įskaitytinai) iki 40 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės*

570

56.

Nuo 39 (įskaitytinai) iki 40 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės**

770

 

II. KROVININIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ JUNGINYS N3+O4

 

57.

Nuo 40 tonų (įskaitytinai) iki 41 tonos didžiausiosios leidžiamosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

654

**

967

58.

Nuo 41 tonos (įskaitytinai) iki 42 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

666

**

984

59.

Nuo 42 (įskaitytinai) iki 43 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

680

**

1 013

60.

Nuo 43 (įskaitytinai) iki 44 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

695

**

1 042

 

Pastabos: 1. Viena žvaigždutė (*) rodo, kad ašis (-ys) yra su pneumatine pakaba arba pripažintu ekvivalentu.

2. Dvi žvaigždutės (**) rodo kitą ašies (-ių) pakabų sistemą.

3. Viena pėda = 30,48 centimetro.

4. N kategorija – automobiliai kroviniams gabenti.

5. O kategorija – priekabos ir puspriekabės.

 

2. Transporto priemonių valdytojai mokestį moka už kiekvieną transporto priemonę atskirai, išskyrus mokestį už krovininių kelių transporto priemonių junginį N3+O4 (nuo 40 iki 44 tonų (transporto priemonės) didžiausiosios leidžiamosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus). Pastaruoju atveju mokama už visą junginį.

3. Mokesčio dydis apskaičiuojamas:

3.1. už motorines transporto priemones ir priekabas – pagal transporto priemonės registracijos liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) nurodytą didžiausią techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės masę arba didžiausią leistiną pakrautos transporto priemonės, kuri eksploatuojama registracijos valstybėje, masę (taikoma ta, kuri mažesnė);

3.2. už puspriekabes – pagal susisiekimo ministro nustatytą didžiausiąją leidžiamąją puspriekabės bendrąją ašių apkrovą arba registracijos liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) įrašytą puspriekabės ašims tenkančią didžiausią techniškai leistiną pakrautos transporto priemonės masės dalį (taikoma ta, kuri mažesnė).

4. Transporto priemonių valdytojai mokestį turi teisę mokėti grynais pinigais, mokėjimo pavedimu ar kitomis įstatymų nustatytomis mokėjimo priemonėmis ar būdais.

5. Transporto priemonės mokesčio mokėjimo dokumente turi būti nurodyta:

5.1. mokesčio mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas);

5.2. mokesčio pavadinimas ir įmokos kodas;

5.3. transporto priemonės valstybinis numeris ir mokesčio suma.

6. Transporto priemonių valdytojai mokestį apskaičiuoja patys ir atsako už jo apskaičiavimo teisingumą.

7. Mokestis į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas „Transporto priemonių mokestis“ Programai finansuoti sumokamas iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros ir kontroliuojamas jos metu.

8. Mokestis mokamas kasmet, tačiau ne už kalendorinius metus, o skaičiuojant nuo vienos transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros datos iki kitos privalomosios techninės apžiūros datos. Jeigu transporto priemonė pateikiama privalomajai techninei apžiūrai nepasibaigus laikotarpiui, už kurį sumokėtas mokestis, mokėtina mokesčio suma apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

 

 

M – mokėtina mokesčio suma;

K – mokesčio dydis;

m – mėnesių skaičius nuo paskutinės privalomosios techninės apžiūros datos, įskaitant einamąjį kalendorinį mėnesį.

9. Pristatant transporto priemonę privalomajai techninei apžiūrai, turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys mokesčio sumokėjimą. Jeigu pateikiama mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija arba mokėjimo nurodymas, atliktas per elektroninės bankininkystės sistemą, jie turi būti patvirtinti transporto priemonės valdytojo ar jo įgalioto asmens parašu.

10. Mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai lieka privalomąją techninę apžiūrą atliekančioje įmonėje ir saugomi su privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortele, kurioje įrašoma, kad mokestis sumokėtas.

11. Techninės apžiūros kontrolierius, nustatęs, kad mokestis nesumokėtas arba sumokėtas neteisingai, tai įrašo į privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelę ir privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtinančių dokumentų neišduoda, o pateiktus dokumentus apie mokesčio sumokėjimą grąžina transporto priemonės savininkui ar valdytojui.

12. Transporto priemonių valdytojams mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones negrąžinamas, išskyrus permoką, kuri susidaro sumokėjus didesnį už nustatytą mokestį.

13. Pristatant privalomajai techninei apžiūrai transporto priemones, už kurias šis mokestis nemokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys transporto priemonės priskyrimą atitinkamai transporto grupei ar (ir) jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

14. Permokėjus mokestį, valdytojo prašymu techninės apžiūros centras išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina suma ir jos grąžinimo priežastys. Pažymoje nurodytą transporto priemonės mokesčio grąžintiną sumą pagal valdytojo rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, į kurios pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtas transporto priemonės mokestis.