Įmonės konfidencialumo įsipareigojimai

      Visa informacija apie klientą ir jo transporto priemonę laikoma konfidencialia ir be kliento sutikimo neskelbiama, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymą dėl tam tikro kliento ar jo transporto priemonės kreipiasi teisėsaugos institucijos. Jei turime transporto priemonės valdytojo kontaktus, informuojame klientą apie jo duomenų suteikimą suinteresuotoms šalims.